Koolituse programm (lühiülevaade)

  1. Sissejuhatus (tutvustusring). Mis on kino, mis televisioon, mis on reklaamiklipid, ja mis dokumentaalfilmid. Mis vahe, milles erinevus. Võttegruppi koosseis. (Ametid. Ülesanded).
  2. Filmimise formaadid. Stseeni ülesehitus. Kaamera liikumised. Mobiiltelefoni kasutamine.
  3. Videomontaazi alused.
  4. Storytelling. (Loo tüübid, loo struktuur, konflikt loos, elevator pitching/logline, sünopsis, treatment, stsenaarium.)
  5. Visuaalne kujund. (Sisu, seosed, näited.)
  6. Osalejate eneste ideede arutamine.
  7. Q/A voor.
  8. Tagasiside ankeet.

Loe lähemalt